Beta

Pohja

Esimerkki


Hukkakävely 

 

Yksi lean-käsitteistä on hukka (Muda) eli ajatus siitä, että on olemassa tekemistä, jolla ei ole arvoa tai joka voi olla jopa arvoa vähentävää ja haitallista. Hukkakävely on konkreettinen tapa selvittää prosessin kulku ja siihen liittyvät korjaustarpeet, eli prosessin hukan lähteet. Tämä tapahtuu menemällä paikan päälle katsomaan, miten työprosessi aidosti tapahtuu, millaisia työtapoja ja toimintaympäristöjä siihen liittyy.

Hukkakävelyille voivat osallistua sekä organisaation johto että prosessissa työskentelevät. Kävelylle osallistuminen lisää ymmärrystä kokonaisuudesta, vaikka itse työstäisikin vain osaa prosessista.

Hukkakävelyiden on tarkoitus olla säännöllisiä, jotta koko organisaatiolla on jatkuva kosketus toimintaan, prosesseihin ja parannuskohteisiin.

Erityyppisiä hukkia listataan yleensä seitsemää eri tyyppiä. Yksi muistisääntö hukan tyyppien tunnistamiseen on akronyymi TIMWOOD:

T = Transportaatio eli siirtely. Kun tuote tai palvelu sisältää asioiden siirtelyä mihinkään muhuun suuntaan kuin kohti asiakasta, kyse on luultavasti hukkaan heitetystä energiasta ja työpanoksesta.

I = Inventory eli varastot. Kun prosessin varrella on sellaisia materiaaleja tai asioita jotka odottavat, että joku tekee niille jotakin, ennen kuin valmis asia tai palvelu toimitetaan asiakkaalle, ollaan hukan äärellä. Jonot ovat helppo visuaalinen vihje siitä, että prosessissa on hukkaa.

M = Motion eli liikkeet. Kun asioiden työstäminen edellyttää turhia liikkeitä, kyse on hukasta. Jos joudut esimerkiksi kurkottelemaan työkalujasi tai etsiskelemään sähköpostiisi vastaanottajaa, mieti onko kyseessä hukka.

W = Waiting eli odottaminen. Kun et voi tehdä omaa työtäsi, koska odotat jonkun toisen kommentteja tai tuotosta, on kyse odottamisen hukasta.

O = Over processing eli liikatyöstö. Jos kuivassa tilassa käytettäväksi tarkoitettu pelti maalataan molemmilta puolilta, vaikka toinen puoli olisi kotelon sisäpuolella, voi olla kyse liikatyöstöstä. Tai jos kuvaat ajatuksiasi powerpoint-esityksellä, vaikka lyhyt sähköposti riittäisi, saatat olla tekemässä liikatyöstöä.

O = Over production eli ylimääräisen valmistaminen. Kun asioita tehdään enemmän kuin on tilattu tai tullaan käyttämään, on kyse ylimääräisen valmistamisesta.

D = Defects eli virheet. Virheet vaativat usein korjaamista, johon kuluu aikaa. Asiakkaalle päätyessään virheet aiheuttavat usein harmia hyödyn sijasta.

Hukan kahdeksantena muotona pidetään käyttämättä jäänyttä asiantuntijuutta. Lisäksi puhutaan epätasaisesti jakautuneesta työstä (Mura) ja epäreiluista työolosuhteista (Muri).

Hukkakävely tunnetaan myös nimellä Gemba-kävely.

Luonnos