Beta

Kilpailutuksen vertailukriteerit

 

Vertailutaulukko ja sen rakenne vaihtelee hankinnan kohteen mukaan. Taulukoidut vertailukriteerit ovat hyvin erilaisia, esimerkiksi kun hankitaan osaamista eli konsultointia, tai kun hankitaan järjestelmää tai järjestelmän ylläpitoa. Jos hankitaan järjestelmää, on kriteereissä huomioitava koko elinkaarihinta, mukaan lukien vaaditun palvelutason aiheuttamat ylläpitokustannukset.

Osaamisenkin kriteerit ja samalla taulukon rakenne on täysin erilainen esimerkiksi hankittaessa johdon konsultointia, verrattuna vaikkapa ohjelmistonkehityksen osaamiskriteereihin.

 

Vertailutaulukossa huomioitavia seikkoja

 • Laatukriteerit ja hintakriteerit ja niiden välinen painotus
 • Laatupisteiden minimivaatimukset
 • Laatupisteiden lisäpisteet
 • Hintakriteerien kategorisointi
 • Hintakriteerien kiinnittäminen yksikköön
 • Hintavariaation rajaaminen eri kategorioiden välillä
 • Laatukriteerien ja hintakriteerien välinen painotus
 • Vaadittu tarjoaman volyymi
 • Vaadittu palvelun saatavuus ja suorituskyky
 • Kohde
 • Osaaminen
 • Muodollinen pätevyys henkilötasolla ja yrityksenä
 • Kokemus henkilötasolla ja yrityksenä
 • Toimittajan palvelujen saatavuus Suomessa
 • Kyky toimittaa Suomen virallisilla kielillä

 

Vertailukriteerien määrittelyn tekee hankintayksikkö. Kilpailutuksen ja hankintailmoituksen materiaalit koordinoi hankintakeskus.

Luonnos