Beta

Edistymisraportti ja edistymisen seuranta


Pohjat:


Edistymisen seuranta ja raportointi

Projektipäällikön tehtävänä on seurata säännöllisesti kustannusten, resurssien käytön ja toimitusten toteutumaa, verrata niitä projektisuunnitelmaan ja raportoida poikkeamista ohjaus- ja johtoryhmälle.

Edistymisen seurannassa voidaan käyttää seuraavia työkaluja:

  • Jira, Trello MS Project tai jokin muu hankkeen tehtävien hallinnan työkalu
  • Edistymiskäyrä (product burndown chart)Tuotteen edistymiskäyrä kuvaa tuotteen jäljellä olevaa työmäärää ajan funktiona. Julkaisun edistymiskäyrälle on hyvä piirtää optimistinen ja pessimistinen arvio. Toteutettavien tehtävien koot arvioidaan, jotta edistymiskäyrä voidaan muodostaa. Tehtävät voidaan arvioida esimerkiksi tarinapisteinä.
  • Excel - erityisesti käytännöllinen kustannusten seurannassa, mutta voidaan käyttää myös toteutettujen vs. suunniteltujen ominaisuuksien suunnittelussa

 

Luonnos