Beta

Osio on työn alla, tervetuloa katsomaan edistymistä hetken kuluttua!


Arvoketjukartta auttaa keskustelemaan ja kuvaamaan toimintaympäristön

 

 

Esimerkkikuvaaja arvoketjukartasta

 

Arvoketjukartan hyödyt ja käyttö

Arvoketjukartta (Value Chain Map) on monipuolinen työkalu organisaation laajempaan kehittämisen. Se on systeeminen kuvaus toimintaympäristöstä ja siitä, miten asiakkaan tarpeeseen vastataan palveluketjun kautta. Arvoketjukartta auttaa ymmärtämään, millaisia asioita organisaation pitää ottaa huomioon ollakseen elinvoimainen ja tuottaakseen asiakkailleen arvoa myös tulevaisuudessa.

Vaikka arvoketjukarttaa käytetäänkin yleiseti organisaation strategiatasolla tapahtuvaan kehittämistyöhön, työkalun periaatteet voivat tarjota hyödyllisiä oivalluksia myös pienemmän mittakaavan kehittämistyössä: arvoketjukartta auttaa havaitsemaan yhteyksiä ja merkityksiä asiakkaalle tuotettavan palvelun taustalla.

Arvoketjukartan rakenne

Arvoketju rakentuu organisaatioista, joista jokainen tuo jonkun lisän tai mahdollistajan asiakkaan tarpeen tyydyttämiseen. Arvoa tuovien osasten pitää linkittyä toisiinsa, jotta asiakas saa hyötyä. Tätä linkitystä kuvataan arvoketjukartassa nuolilla, jotka ilmaisevat miten eri komponentit mahdollistavat seuraavia. Mitä korkeammalla arvoketjukartassa jokin komponentti tai palvelu on, sen enemmän asiakas sitä miettii ja kokee saavansa siitä arvoa.

Arvoketjukartassa kuvataan usein myös muut toimijat ja toimintaympäristön ilmiöitä. Kartta toimii keskustelun viitekehyksenä, kun arvioidaan miten ympäristö tulee kehittymään ja muuttumaan. Tämä taas auttaa ymmärtämään mitä oman organisaation kannattaisi toimintaympäristössä tehdä ja miten varautua muutokseen.

Arvoketjukartta tarjoaa yhteisen mallin, jonka kautta voidaan keskustella ja suunnitella sitä mihin organisaation kannattaa pyrkiä: mikä on organisaation visio? Yhteinen viitekehys auttaa myös ymmärtämään sitä, miten visiota kohden kannattaa siirtyä, eli strategiaa.

Arvoketjukartan osa-alueet

Työkalun kehittäjä Simon Wardley jäsentää arvoketjukartan seuraaviin huomioitaviin osa-alueisiin

  • Tarkoitus (Purpose): organisaation tarkoitus on se, joka toimii motivaattorina toiminnalle, miksi jotain tehdään.
  • Toimintaympäristö (Landscape). Tekeminen tapahtuu jossain toimintaympäristössä, jonka tunteminen auttaa ymmärtämään muita toimijoita ja paremmin suhteuttamaan omaa toimintaa näihin.
  • Ympäristötekijät ja lainalaisuudet (Climate) vaikuttavat toimintaympäristössä. Esimerkiksi uudet asiat tulevat tutuiksi ja muuttuvat ajan kanssa jokapäiväisiksi.
  • Organisaation toimintatapa ja oppimismekanismit (Doctrine), pyrkivät vastaamaan ympäristön olosuhteisiin.
  • Päätöksentekomekanismin (Leadership) pitää ottaa huomioon koko edellä kuvattu konteksti ja löytää paras tapa navigoida strategisten valintojen avulla kohti visiota.


Organisaatioilla, jotka tarkastelevat toimintaansa kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti on suurempi todennäköisyys menestyä ja tehdä jatkossakin asioita, jotka auttavat asiakkaita saavuttamaan omat päämääränsä.

Arvoketjukartta käytännössä

Esimerkiksi liikuntahalli tarvitsee tontin, rakennuksen ja sen ylläpitoa, tavan ihmisille päästä paikalle pitää olla ratkaistuna, liikuntalaitteet ja niiden huoltoa tarvitaan myös, valoa ja lämpöä, vettä, sähköä ja niin edelleen. Nämä kaikki tuovat liikunnan harrastajalle arvoa ja näiden puuttuminen heikentää kokemusta.

Liikkuja ei yleensä ajattele sitä, miten valojen tarvitsema sähkö tuotetaan, mutta palvelun tarjoajan pitää ymmärtää millaisista arvoketjuista tarjottu palvelu koostuu. Osa palvelun rakennusosasista on hyvin vakiintuneita, tunnetusti ja ennustettavasti käyttäytyviä, esimerkiksi sähkö on Suomessa varsin hyvin saatava ja ennustettava hyödyke. Liikuntapaikalla saattaa olla myös esimerkiksi mobiilisovellus, jolla voi tarkastella tilojen käyttöastetta ja varata vaikka valmennustukea. Tällainen sovellus ja sen kehitys voi olla paljon nopeammin muuttuva ja ennustettava kuin sähköntoimitus. Tätä palvelun kypsyyttä kuvataan arvoketjukartassa sillä millä kohdin palvelu on vaaka-akselilla.

Arvoketjukartasta käytetään myös nimityksiä Value Chain Map, Wardley Map ja Wardley.

 

Linkit lisämateriaaliin

Luonnos