Beta

Looginen ratkaisuarkkitehtuuri

Kilpailutettavan ratkaisukokonaisuuden arkkitehtuurikuvaukset ovat loogisen tason kuvauksia hankkeen tavoitetilasta tarkentaen aikaisempien vaiheiden aineistoja ja erityisesti huomioiden mitä vaihtoehtoja markkinakartoitus on tuonut esille.

Tässä yhteydessä tavallisimmin supistetaan tavoitetilan loogisen tason ratkaisu yhteen vaihtoehtoon ja tämän kuvaus täydennetään käynnistysvaiheen vaatimalle tasolle. Joskus tilanne toki voi olla se, että kilpailutuksen pohjaksi otetaan kaksikin vaihtoehtoa ja lopullinen valinta tehdään käynnistysvaiheessa kilpailutuksen tulosten perusteella.

Tavoitearkkitehtuurin sisällöt

Toiminta-arkkitehtuuri

 • Toimijat
 • Toiminnan palvelut / palvelukartta
 • Prosessikartta ja prosessit tarvittavalla tarkkuustasolla
 • Toiminnan palveluiden ja prosessien välinen yhteys

Tieto-arkkitehtuuri

 • Käsitemallit
 • Loogiset tietovarannot
 • Loogiset tietomallit tai soveltamisprofiilit / sovelluskomponentit
 • Tarvittavat tietovirtakuvaukset

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri hankinta-/toteutustavasta riippuen

 • Tietojärjestelmäpalvelut
 • Muutettavat, poistettavat, uudet tietojärjestelmät (hankkeen tietojärjestelmäkartta)
 • Uusien tietojärjestelmien alustava kerrosnäkymä
 • Tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus
 • Loogiset rajapinnat

Teknologia-arkkitehtuuri hankinta-/toteutustavasta riippuen

 • Teknologiavalinnat
 • Teknologiapalvelut
 • Teknologiaresurssit

Näkökulmia yhdistävät elementit

 • Prosessien ja tietojen välinen yhteys (prosessit-tiedot)
 • Prosessien ja tietojärjestelmien välinen yhteys (prosessit-tietojärjestelmät)
 • Loogisten tietovarantojen ja tietojärjestelmien välinen yhteys (loogiset tietovarannot- tietojärjestelmät)

 

Nämä kuvaukset eivät tarkoita sitä, että kaikki pitää kuvata kokonaan uudelleen vaan esimerkiksi toimijoiden ja prosessien osalta ylätason SIPOC-kuvaukset ovat edelleen valideja. Aineistot kootaan ja täydennetään markkinaselvityksen tuoman lisätiedon avulla kilpailutuskelpoiseksi aineistoksi.

Tässä vaiheessa on myös hyvä viimeistään päivittää ensimmäisen kerran hankkeen osalta tietojärjestelmäluettelon tiedot. Lähinnä kyse on olemassa olevien järjestelmien elinkaaritietojen päivityksestä sekä mahdollisten uusien ratkaisujen ensimmäisten perustietojen viemisestä luetteloihin.

Hankintatavan vaikutus tuotoksiin ja suunnittelun tarkkuustasoon

Hankintatapa vaikuttaa merkittävästi loogisen tason tarkkuuteen tässä vaiheessa. Jos hankinta toteutetaan esimerkiksi neuvottelumenettelyllä tai toteutusvaiheen malli muuttuukin ketteräksi, niin arkkitehtuurikuvaukset voivat olla huomattavastikin yleisemmällä tasolla ja kuvata enemmän konseptia kuin täysin tarkkaa ratkaisutoteutusta loogisella tasolla.

Lisäksi aineistojen tarpeellisuuteen ja tarkkuustasoon vaikuttavat myös hankintatapa. Esimerkiksi, jos päädytään hankkimaan ratkaisu palveluna, niin käytännössä teknologia-arkkitehtuurista kuvataan vain rajapintoihin liittyvät teknologiapalvelut (loogisen tason rajapintakuvaukset).

  


Lisää aiheesta

 

Luonnos