Beta

Alfaversio (prototyyppi)

Prototyypin tarkoitus

Alfa-ratkaisun perimmäinen tarkoitus on testaaminen käytännössä. Alfalla siis selvitetään ne tärkeimmät asiat ja sisällöt, jotka ovat kriittisiä mahdollisen lopullisen toteutuksen kannalta. Ero perinteiseen ajattelutapaan on, että happotestaaminen tehdään käytännön toteutuksena eikä pelkkänä suunnitelmana. Alfa-kokeilun etu on, että käytännön toteutuksessa opitaan kriittisistä reunaehdoista enemmän kuin periaatekuvauksissa ja suunnitelmissa. Käytännön toteutuksen on kuitenkin pysyttävä halpana, eikä sitä välttämättä jatkokehitetä lopulliseen käyttöön asti. Ennen kuin lähdetään testaamaan, on jo valittu mahdollisista ratkaisuideoista lupaavin.

Mitä protoillaan

  • Testaa toteuttaako ratkaisuidea käyttäjien nimeämät käyttäjätarpeet.
  • Testaa myös ratkaisuidean teknisesti vaikeimmat asiat.
  • Testaa myös ratkaisuidean tietoturvanäkökulmat.
  • Testaa tietosuojan osalta, miten selvitysvaiheessa määritellyt tietosuojavaatimukset voidaan toteuttaa. Päivitä testauksessa esille nousseiden havaintojen pohjalta vaikutustenarviointia ja riskianalyysia tai tietosuojan tarkistuslistaa sekä palvelun vaatimusluetteloa.

Alfalla haetaan tulevia laatukriteereitä

Kokeiltaessa palvelun kriittisimpiä ulottuvuuksia tullaan samalla tunnistaneeksi ne kriittisimmät laatuvaatimuskset, jotka myöhemmin periytyvät osaksi mahdollisen beta-vaiheen valmiin määritelmää. Siksi Alfa ei tarvitse omaa valmiin määritelmää.

Alfa-toteutuksen taso 

Palvelun alfaversio eli prototyyppi mallintaa palvelun käyttäjätarpeiden toteutusideaa sekä aiottua toteutustapaa.

  • Toteutus on Proof of Concept (POC) -tasolla eli sillä testataan palvelun konseptia ja toteutustapaa käyttäjäpalautteen saamiseksi ja teknisten riskien hallitsemiseksi
  • Julkaistaan testiryhmälle (koottu esim. selvitysvaiheessa mukana olleista käyttäjistä) testiympäristössä
  • Ei ole vielä edes Minimium Viable Product (MVP)  -tasoinen toteutus eli yksinkertaisin käyttöönotettavissa oleva palvelu, vaan tarkoituksena on nimen omaan vain kokeilla toteutuksen tärkeimpiä kohtia

Erillinen betatoteutuksesta

Alfaversio on toteutukseltaan suppea eikä sitä ole välttämättä tarkoitus käyttää teknisesti varsinaisen toteutuksen pohjana. Mikäli betavaiheeseen myöhemmin edetään, sen aluksi arvioidaan erikseen voidaanko alfavaiheen toteutuksesta hyödyntää jotakin varsinaisessa toteutuksessa vai aloitetaanko kokonaan alusta.

Tästä syystä alfaversion toteuttaa usein sama työryhmä, joka on selvitysvaiheessa tehnyt palvelun käyttäjätarve- ja taustaselvitykset. Varsinaisen betavaiheen toteutustiimin kokoonpanosta päätetään erikseen myöhemmin.

Luonnos