Beta

Pohja


A3-kehityssuunnitelma jäsentää ongelmaa

Kuva A3-kehityssuunnitelman sisällöt


A3-menetelmässä parannuskohdetta hahmotetaan tarkastelemalla ongelmaa nykytilassa ja avaamalla ongelman juurisyyt. Ratkaisua mietetään näiden avulla.

Kehityssuunnitelmaan kuvataan ensin nykytila ja tavoitetila. Tämän jälkeen kuvataan havaittu ongelma ja eritellään sen syntymiseen vaikuttavat tekijät:

  • välineet
  • työtavat
  • ihmiset
  • sisällöt
  • ympäristötekijät
  • johtamiseen liittyvät tekijät

Näiden perusteella muodostetaan ratkaisuehdotus ja eritellään vaadittavat toimenpiteet ja niiden tekijät. Lisäksi sovitaan, miten ja milloin ratkaisua arvioidaan. Arviointivaiheessa kirjataan ylös ne asiat, joita kehittämissyklin aikana on opittu.

Nimensä menetelmä on saanut A3-paperista, joka on riittävän kokoinen keräämään olennaiset asiat ja tiedot vakioidusti samalle pohjalle. Yhdenmukaisen pohjan käyttäminen nopeuttaa tietojen löytämistä ja tehostaa A3-menetelmän käyttöä.

 

Luonnos