Beta

Pääasialliset lähteet

PRINCE2 ja ISO/IEC21500

Perinteisen toteutuksen malli pohjautuu Britannian valtioneuvoston kansiassa alun perin kehitettyyn PRINCE2-projektijohtamisen viitekehykseen sekä ISO/IEC 21500 projektinhallinnan standardiin.

GDS

Myös ketterän kokeilun ja toteutuksen malli pohjaa Britannian hallinnossa kehitettyyn ohjeistukseen. GDS:n Government Service Design Manual, on Iso-Britannian hallituksen digitaalisten palvelujen kehitysmenetelmä.

JHS 179 2.0

JHS 179 -suosituksessa määritellään julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurimenetelmä. Suosituksessa kuvataan yhtenäinen suunnittelumenetelmä sekä yhtenäiset kuvaustavat ja -mallit julkisen hallinnon organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen sen eri vaiheissa. Suositus pohjautuu Open Groupin avoimeen TOGAF-kokonaisarkkitehtuurin viitekehykseen.

Lean - PDCA

Työn osana tehtävän jatkuvan kehittämisen menetelmä juontaa juurensa lean-ajattelusta ja PDCA eli Plan-Do-Check-Act -mallista. Viitekehyksen taustat juontavat juurensa Shewhartin (1937) sekä Demingin ja Japanin tiedemies- ja insinööriliiton (1951) ajatuksiin organisaation jatkuvasta kehittämisestä sekä Toyotan tuotantojärjestelmään. MIT:n autoteollisuusohjelman tutkimusjohtajana toiminut Daniel T. Jones koosti ajatuksista ensimmäisen Lean tuotanto-opuksen "The Machine That Changed the World" vuonna 1990.

 

Muita huomioituja viitekehyksiä

 

Muita huomioituja ohjeita ja sääntöjä ja suosituksia

 

Liittyvät tärkeimmät lait ja direktiivit

Luonnos