Beta

Valmistumisen tarkistuslista

Betavaiheen valmistumisen vaatimukset koskevat lähinnä palvelun käytettävyyttä, tavoitteidenmukaisuutta ja kattavuutta.

Asiakaslähtöisyys
Saako palvelu betakäytössä hyvät arvosanat tärkeimmistä sille asetetuista toiminnan parantamisen ja käyttäjälähtöisyyden mittareista sekä teknisistä mittareista (m. esteettömyys ja tietoturva)?
Ohjaus
Onko korkein hankkeen tavoitettavissa oleva johto koekäyttänyt palvelua?
Onko testausta tehty kehityksen kuluessa jatkuvasti, myös ei-toiminnallisten vaatimusten kuten esteettömyyden ja päätelaitevaatimusten osalta?
Onko johto-/ohjausryhmä hyväksynyt palvelun testaus- ja mittaritulosten pohjalta julkaistavaksi?
Onko viimeistään tässä vaiheessa ylläpidosta vastaava organisaatio sovittu ja ylläpidosta seuraavat vaikutukset kyseisen organisaation käyttö- ja investointikuluihin sovittu kyseisen organisaation määrärahoihin?
Arkkitehtuuri
Onko järjestelmän toteutus kokonaisarkkitehtuurin mukainen? Ovatko muutokset Helsingin kaupungin kokonaisarkkitehtuurikuvauksiin asianmukaisesti päivitettynä?
Onko järjestelmän suorituskyky ja muut ei-toiminnalliset vaatimukset testattu?
Seurataanko palvelun saatavuutta ja toimivuutta sekä sen käyttöä automaattisilla seurantatyökaluilla?
Tietoturva
Onko järjestelmän tietoturvallisuuden taso arvioitu riittävän hyväksi käyttöönottoa varten?
Tietosuoja
Onko varmistettu, että uusi palvelu täyttää sille asetetut tietosuojavaatimukset ennen palvelun julkaisua?
Luonnos